Metoda Warnkego w terapii dysleksji i trudnościach w nauce

Opanowanie umiejętności płynnego czytania jest dla wielu dzieci nie lada wyzwaniem. Niejednokrotnie napotykają one na trudności, które zniechęcają je do podejmowania dalszych prób. Nauka czytania staje się często mało atrakcyjna, bo kojarzy się przecież z nauką, a kto lubi się uczyć? W takiej sytuacji pomocna staje się metoda niemieckiego specjalisty komunikacji – Freda Warnkego.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST METODA WARKNEGO?

Każdy pamięta chyba swoje zmagania z doskonaleniem techniki czytania. Jednym przychodziło to sprawne, innym nauka czytania zajmowała więcej czasu. Tak czy inaczej umiejętność tę nabywa każdy i wykorzystuje ją na co dzień. Z myślą o tych, którzy znajdują się w drugiej grupie przydatna może okazać się metoda Freda Warnkego będącego twórcą metody terapeutycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Metoda Warnkego przeznaczona jest dla dzieci z:

 • trudnościami w uczeniu się,
 • dysleksją,
 • problemami w przetwarzaniu słuchowym,
 • zaburzeniami mowy.

Z metody tej korzystają również terapeuci pracujący z dziećmi:

 • z problemami w czytaniu i pisaniu,
 • o obniżonym tempie czytania,
 • nie rozumiejącymi przeczytanego tekstu,
 • przekręcającymi słowa,
 • popełniającymi błędy ortograficzne, a znającymi zasady ortograficzne,
 • o obniżonej jakości pisma,
 • z problemami pisania ze słuchu,
 • trudnościami w nauce języka obcego,
 • trudnościami w budowaniu wypowiedzi.

NA CZYM POLEGA METODA WARNKEGO?

Twórca metody odkrył, że trudności w nauce czytania i pisania wynikają ze słabej automatyzacji funkcji centralnych, w tym przetwarzania informacji. W przypadku dysleksji przetwarzanie informacji wzrokowych, słuchowych i motorycznych nie jest dostateczne. Wtedy też dziecko nie słyszy dokładnie każdego słowa, ma więc kłopot z jego rozpoznaniem i zapisaniem.

Odpowiedni trening jest w stanie zredukować ten deficyt. Dzięki metodzie Warknego, która jest przeprowadzana w formie zabawy można sprawdzić wiele funkcji.

Trening przeprowadza się na specjalistycznym sprzęcie medycznym, który przetwarza spostrzeżenia w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych. Usprawnia też koordynację obu półkul mózgowych.

Mózg steruje ważnymi funkcjami życiowymi, między innymi oddychaniem czy biciem serca. Bierze on udział również w wielu procesach przetwarzania i spostrzegania centralnego bodźców zmysłowych, jak choćby mówienie czy słyszenie. Tak więc im lepiej mózg będzie wyćwiczony, tym łatwiej będzie reagował on na usłyszane treści. Co ważne umiejętności te można wytrenować. Ważne jednak, by trening był systematyczny i prowadzony z użyciem specjalistycznego sprzętu i materiałów pod nadzorem specjalisty.

BRAIN-BOY – SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO TRENINGU MÓZGU

Metoda Warknego przewiduje pracę na specjalistycznym sprzęcie. Korzystać mogą z niego zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, którym zależy na tym, by ich mózg pozostawał sprawny przez wiele lat.

Urządzenie Brain-Boy trenuje mózg z wykorzystaniem 8 gier o różnych stopniach trudności przetwarzając dwa rodzaje bodźców: bodźce słuchowe i bodźce wizualne.

Bodźce słuchowe w urządzeniu terapeutycznym Brain-Boy to tony i dźwięki usłyszane podczas gry, które następnie są przetwarzane przez mózg, bodźce wizualne z kolei to sygnały świetlne i ruchowe, które gracz może zobaczyć, by następnie jego mózg je przetworzył.

Korzystając z Brain-Boya trenujemy:

 • częstotliwość taktowania mózgu, inaczej próg kolejności – w trakcie gry uczestnik treningu ćwiczy zdolność układania dwóch następujących po sobie bodźców w kolejności. Gra ta ćwiczy przetwarzanie przeczytanego tekstu a jej celem jest zwiększenie prędkości przetwarzania informacji przez mózg,
 • umiejętność słyszenia kierunkowego, która jest istotna do ukierunkowanej rejestracji i przyporządkowania dźwięków dochodzących z różnych kierunków. Celem tego treningu jest jak najprecyzyjniejsze lokalizowanie bodźców w przestrzeni,
 • umiejętność różnicowania tonów o różnej wysokości, która jest przydatna podczas mówienia i potrzebna jest dla zrozumienia wypowiedzi. Celem treningu ćwiczonego w czasie gry jest odróżnienie dźwięków i wskazanie niższego tonu,
 • umiejętność jak najszybszego przetwarzania spostrzeżonych bodźców w mózgu i ich przekładanie na odpowiedni ruch, która jest ważna w czasie myślenia, mówienia oraz pisania,
 • umiejętność błyskawicznej i prawidłowej reakcji na bodziec, która jest przydatna w wielu sytuacjach życiowych,
 • umiejętność rozpoznawania i nazywania minimalnych różnic w ciągach dźwięków, która przydaje się podczas oddzielania głosek,
 • umiejętność rozpoznawania i nazywania minimalnych różnic między długościami dźwięków poszczególnych głosek.

Po skończonej grze urządzenie wyświetla wynik, który należy zapisywać
w tabeli wyników. Pozwala to przeanalizować osiągnięcia gracza i ustalić, jak postępuje terapia.

Wykorzystując Brain-Boya jesteśmy w stanie poprawić problemy w nauce. Ważne są jednak regularne treningi.
Nasz mózg to bardzo ważny organ. Należy o niego dbać i systematycznie ćwiczyć nie tylko wtedy, gdy jesteśmy dziećmi.
Jesteś zainteresowana trenowaniem mózgu swojego dziecka? Skontaktuj się z nami.