Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – dlaczego warto?

  • Home
  • Blog
  • Edukacja
  • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – dlaczego warto?

Język polski to nasz język ojczysty. Często uczymy się go intuicyjnie, choć jak pokazują wyniki egzaminu ósmoklasisty z 2021 roku najwyższe wyniki , między 90 a 100% zdobyło zaledwie 2,8% ósmoklasistów. To zdecydowanie mniej niż z matematyki (7,5%) , języka angielskiego (32,8%), a nawet i z języka niemieckiego (12,4%). Przed egzaminem skupiamy się na matematyce i języku obcym, lekceważąc często język polski – a to, jak widać – duży błąd. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego może okazać się dużo łatwiejszy, gdy odpowiednio się do niego przygotujemy

najwyższe wyniki – egzamin ósmoklasisty 202

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Absolutną koniecznością, by dobrze poradzić sobie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego jest dobra znajomość lektur i zagadnień gramatycznych oraz swobodne redagowanie wypowiedzi – zarówno tych kilkudaniowych, które pojawiają się w pytaniach otwartych, jak i tych dłuższych – w formie wypracowania.

W tym roku uczniowie wiedzieli, że będą wybierać między rozprawką i opowiadaniem, nie będzie też narzucona lektura, do której należy się odwołać, a praca powinna liczyć minimum 200 słów.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Aby ukończyć szkołę podstawową należy do niego przystąpić. Zadania egzaminacyjne sprawdzały stopień opanowania zagadnień ogólnych i szczegółowych, które zostały określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Z arkuszu z języka polskiego pojawiło się 19 zadań. Uczeń na ich wypełnienie ma 120 minut (wersja standardowa) lub 180 minut (dla uczniów z wydłużonym czasem pracy). Analizując zadania i stopień ich trudności osobiście uważam, że każdy z uczniów powinien mieć zagwarantowane 180 minut. Wydłużenie to dawałoby tzw. „wolną głowę”, o ile można uzyskać taki stan w czasie egzaminu, oraz przede wszystkim brak presji czasu – kto skończyłby szybciej, mógłby po prostu wyjść. Tymczasem nie każdy zdąża. Do napisania jest przecież wypracowanie – a tu trzeba przecież przemyśleć jego konstrukcję, przydałoby się też napisać je najpierw w brudnopisie, a później je przepisać. W arkuszu znajdują się 2 teksty, do których są zadania wymagające wczytania się w nie, a to wiąże się z kilkukrotnym jego przeczytaniem.

MOJA RADA: Kto może – niech stara się o opinię w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej zalecającą wydłużenie czasu egzaminacyjnego. Być może Dziecko nie będzie miało takiej potrzeby i nie skorzysta, ale na pewno nie będzie pracowało pod presją czasu. Sama wolałabym mieć świadomość posiadania trzech godzin, nie dwóch, zwłaszcza, że tu rozchodzi się o dość istotną kwestię – dostania się, lub nie, do szkoły pierwszego wyboru.

Egzamin ósmoklasisty a dalsza edukacja

Choć egzmainu ósmoklasisty nie można nie zdać, jego wyniki mają wpływ na punkty rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych. Każdy punkt wobec tego się liczy, gdyż 1 punkt to około 4% i jak się okazuje, warto postarać się o jak największą ich ilość, by zwiększyć sobie pewność w czasie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Co brane jest pod uwagę w rekrutacji?

Punkty procentowe z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym oceny z: języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów branych pod uwagę w czasie rekrutacji do danej szkoły i klasy.

  • za ocenę celującą przyznawanych jest 18 punktów,
  • za ocenę bardzo dobrą – 17 punktów,
  • za ocenę dobrą – 14 punktów,
  • za ocenę dostateczną – 8 punktów,
  • za ocenę dopuszczającą – 2 punkty.

Kolejne punkty – aż 7 – można otrzymać za świadectwo z wyróżnieniem,

3 punkty za wolontariat – warto się o niego postarać, choć w okresie pandemii znacznie o niego trudniej.

Aż 18 punktów można otrzymać, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu (wiedzy, artystyczny lub sportowy) na co najmniej powiatowym szczeblu. Więcej szczegółów w Kalkulatorze punktów.

Punkty rekrutacyjne pozwalające dostać się do określonej klasy w wybranej szkole każdego roku są inne, dlatego warto postarać się o jak najlepsze wyniki. Tylko w tym roku (2021) do szkół pierwszego wyboru w Warszawie nie dostało się aż 2,6 tysiąca ósmoklasistów.

średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Co w takiej sytuacji? Należy czekać na drugi nabór, a to wiąże się z tym, że od września wielu uczniów nie będzie uczyło się w szkole w której chciało, ale w szkole, do której mogło się dostać w drugim naborze.

Aby uniknąć takiej sytuacji warto postawić na solidne przygotowanie do egzmainu ósmoklasisty.

Rodzicu, jeśli jesteś zainteresowany kursem przygotowującym do egzmainu ósmoklasisty z języka polskiego – skontaktuj się ze mną. Chętnie pomogę Twojemu Dziecku przygotować się do tego egzaminu.