Jak pomóc dziecku w odrabianiu zadań domowych?

Są kraje, w których zadań domowych nie ma. U nas jednak są, dlatego czas na ich wykonanie warto zaplanować tak, by odrabianie lekcji nie oznaczało męczarni, ani dla dziecka, ani dla rodziców. Czy lekcje odrabiać z dzieckiem? Kiedy najlepiej je robić? Na co zwrócić uwagę, by wspomóc dziecko w tym procesie? O tym poniżej.

Odrabianie zadań domowych

W większości szkół w Polsce praktykowane jest zadawanie zadań domowych. Jedni rodzice są za, inni uważają, że zadań domowych być nie powinno. Tak czy inaczej, bez względu na to, co myślą o tym rodzice uczniów, zadania są zadawane niemal każdego dnia. Głównym celem zadań domowych powinno być utrwalenie wiadomości z lekcji. W klasach młodszych zadania domowe mają często na celu doskonalenie techniki czytania, pisania oraz liczenia. Nie każde dziecko pracuje na lekcji
w jednakowym tempie. Zadania domowe mogą więc wspomóc tych, których tempo pracy i przyswajanie wiedzy jest wolniejsze i słabsze.

W związku z tym, iż zadania domowe są w naszym kraju powszechnie stosowane warto wyrobić w dziecku nawyk systematycznej pracy. Im szybciej wprowadzimy go w życie, tym łatwiej będzie dziecku w kolejnych klasach.

Kiedy jest odpowiedni czas na odrabianie zadania domowego?

Większość dzieci spędza w szkole około 7-8 godzin. Poza planowanymi lekcjami często bierze udział w dodatkowych zajęciach. To sprawia, że kiedy wraca do domu, jest zmęczone. W takiej sytuacji niewskazane jest, by tuż po powrocie zasiadało znowu do książek i zeszytów. Nie oznacza to jednak, że powinno oddać się grze na komputerze czy oglądaniu telewizji. Takie rozwiązanie nie jest wskazane, bowiem na pewno ciężko je będzie od tych czynności odciągnąć. Tak więc najlepiej, jeśli dziecko ma możliwość odpoczęcia a następnie przejścia do odrabiania lekcji. Dziecko nie powinno jednak odrabiać lekcji, kiedy jest głodne. Głód nie sprzyja bowiem koncentracji, podobnie jak czas tuż po jedzeniu, bo wówczas organizm zajmuje się trawieniem. Tak więc należy zorganizować czas dziecka tak, by po powrocie ze szkoły miało możliwość zjedzenia wartościowego obiadu oraz wypoczęcia, a następnie zajęcia się tym, co zostało zadane.

Jak zorganizować odrabianie prac domowych?

Kiedy dziecko jest już najedzone i wypoczęte można przejść do odrabiania lekcji. Najlepiej ustalić z dzieckiem rytm dnia. Dzięki temu będzie wiedziało, że po powrocie ze szkoły ma określony czas dla siebie. To uczy dziecko planowania swojego czasu i pilnowania go. Przed rozpoczęciem odrabiania lekcji dziecko powinno przygotować swoje miejsce pracy tak, by było one czyste i wolne od rozpraszających go przedmiotów. Powinno też zadbać o dostęp do potrzebnych mu w trakcie odrabiania zadań domowych przedmiotów i akcesoriów. Dziecko powinno odrabiać lekcje w swoim pokoju, przy prawidłowo oświetlonym biurku i w pozycji zapewniającej mu prawidłową postawę ciała.

Przed przystąpieniem do odrabiania lekcji dziecko powinno mieć dobry nastrój. Uczucie zmęczenia oraz niezadowolenia z powodu konieczności siedzenia w książkach nie przełoży się ani na sprawne odrobienie lekcji, ani na utrwalenie wiadomości. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że dziecko uczy się najlepiej wówczas, gdy nie czuje presji lecz chęć zdobycia wiedzy. Jeśli więc zauważamy, że nasze dziecko notorycznie siada do biurka z niezadowoloną miną postarajmy się, dla uzyskania dobrych efektów, zmienić jego postawę względem konieczności, przed jaką się znajduje. Tu warto dyskretnie zaproponować mu nagrodę. Może to być umożliwienie dziecku grania przez określony czas na komputerze, oglądnięcie bajki czy wyjście na podwórko. Takie rozwiązanie się sprawdza i przyspiesza pracę dziecka.

Czy lekcje powinno odrabiać się z dzieckiem?

Wielu specjalistów jest zdania, że dziecko powinno wykonywać tę czynność samodzielnie. Rola rodzica powinna ograniczać się jedynie do sprawdzenia jego pracy. Dziecko powinno mieć jednak zapewnione wsparcie ze strony rodzica. Przed przystąpieniem do odrabiania lekcji warto więc znaleźć czas na rozmowę z dzieckiem, w czasie której opowie nam o tym, co robiło na lekcjach, jak minął mu dzień. To świetny czas na sprawdzenie jego wiedzy oraz na ćwiczenie budowania wypowiedzi oraz wzajemnych relacji. Daje to też rozeznanie, jak dziecko radzi sobie z poznanym w szkole materiałem. Tak więc, jeśli dziecko potrzebuje naszej pomocy, warto mu ją udzielić starając się jednak tak nim pokierować, by wykonywało tę czynność samodzielnie. Tu pamiętajmy, że pochwała samodzielnej pracy motywuje dziecko do dalszych starań, wzmacnia też poczucie własnej wartości.

Odrabianie lekcji pozwala utrwalić materiał z lekcji, uczy koncentracji, samodzielności, systematyczności, obowiązkowości i zarządzania czasem. Czynności tej nie warto zostawiać na ostatnią chwilę i na koniec dnia. Wyrobienie nawyku odrabiania lekcji w określonym i najlepszym dla dziecka czasie usprawni jego samodzielną pracę w klasach starszych. Pamiętajmy również o tym, że kiedy dziecko odrabia lekcje powinno mieć zapewnione dobre warunki do nauki. Ściszmy więc na ten czas muzykę czy telewizor, nie przeszkadzajmy mu głośną rozmową. Skoncentrowane na nauce dziecko będzie w stanie lepiej się skupić a tym samym odrobić lekcje z należytą starannością zapamiętując przypominany i utrwalany sobie materiał.